Wat is het robijnen hart?

‘De komst van een nieuwe geboorte wordt voorbereid, met zorg omringd en gevierd als een speciale en ontzagwekkende unieke gebeurtenis. Wij geloven dat het onvermijdelijke vertrek van een mens op weg naar de volgende fase evenzeer voorbereid, begeleid en met alle toewijding en zorg geëerd mag worden. In wat voor toestand wij ons als mens ook bevinden, een stervende verdient het om begrip en ruimte te krijgen, met alle waardigheid, menselijkheid en respect die daarbij horen. Als het tijdstip van sterven naderbij komt is er vaak een diepgaande behoefte en noodzaak om te voelen en te weten dat het leven de moeite waard is geweest. Wij ondersteunen en begeleiden de stervende, geliefden en familieleden. Daarbij werken we toe naar een zo natuurlijk, acceptabel en rustgevend overgangsproces als mogelijk is.’ Het robijnen hart is een inspirerend onderzoeksgebied gericht op de kernaspecten van het leven in de context van verlies in ieder essentieel onderdeel van het leven, en met name op uiteindelijk het verlies van het fysieke leven dat uitmondt in het sterven. Als counselors, trainers, verzorgers, mantelzorgers en vrijwilligers verdiepen we ons in de omgang met (terminale) ziektes, ingrijpend verlies, rouw en het stervensproces. We helpen anderen om de moeilijkheden te overbruggen die gepaard gaan met het naderen van de dood en het vinden van acceptatie en versterking. Naast het uitdragen van de toepasbare kennis aan anderen, is dit werk tevens een onderzoeksgebied waarin we onze eigen ervaringen en leermomenten blijven verfijnen en ontwikkelen. ‘studiebijeenkomst waarin de relatie wordt gelegd tussen het moment van de conceptie en de mogelijkheid van een voortzetting van het leven na dit leven, waarvan reïncarnatie er een is’.

Verlies en rouw Verlies kan op vele manieren op onze deur kloppen. Het kan veroorzaakt worden door ziekte, trauma, door relationele– en scheidingsprocessen, verlies van financiële zekerheden en de dood. Deze ervaringen verstoren de natuurlijke harmonieën van het leven. Rouw als gevolg van een ingrijpend verlies is ondanks het pijnlijke en rauwe gevoel een natuurlijk en onontkoombaar proces. Vanuit een filosofie die uitgaat van universele wijsheden en principes begeleiden we mensen door de periode van deze indringende ervaring en werken we toe naar een hernieuwde harmonie in het leven. De begeleiding is altijd uniek omdat niet één mens hetzelfde is. Iedere situatie vraagt om een uniek proces. Net zoals de sterrenconstellaties van de hemellichamen ieder moment veranderen, zo is ook de relatie tussen de Robijnen Hart counselor en de cliënt een unieke afstemming van tijd en mogelijkheden. Er is geen vaste formule, er is een weg die gevonden kan worden door te ontvangen en geven, door te leren begrijpen hoe menselijk leven in elkaar steekt, door er te zijn zonder oordeel.

Uitgangspunten Het robijnen hart kent het stervensproces een natuurlijke plaats toe als onderdeel van de levensreis van ieder levend wezenmens en dier. We willen de dood weghalen uit de vaagheid en verborgen sfeer van taboes, mysticisme en angsten die haar zo dikwijls omgeven. Wij proberen voortdurend onze kennis uit te breiden en onderzoeken de functie van menselijk leven en sterven in het grote geheel van de schepping. Elk leven zou met innerlijke vrede en acceptatie door de poort van ‘het grote theater van verandering’ dat wij doodgaan noemen moeten gaan. Het Robijnen Hart helpt als deze acceptatie niet vanzelf of niet zo gemakkelijk bereikt wordt, of als er behoefte is de uniekheid van deze transitie vorm te geven in een ceremoniële viering. Wij bieden ondersteuning bij de omgang met angst en wanhoop, de onbekendheid met wat komen gaat, het opruimen en loslaten van het ‘aardse’ leven, en het uiten van de verschillende niveaus van pijn zodat aanvaarding gevonden kan worden, en innerlijke rust. Wij geloven dat wij als mens ‘ergens’ vandaan komen, hier op aarde leven en ook weer ‘ergens’ de reis voortzetten. Wij claimen daarbij niet te weten hoe het allemaal in elkaar zit maar we zijn gedreven om onze inzichten te verdiepen en uit te breiden. En die verworven inzichten, kennis en ervaring delen wij graag.

Activiteiten Met zorg en toewijding verzorgen wij voorlichting, workshops en cursussen over het brede gebied van leven en sterven. Zowel voor mensen die in hun persoonlijke leven hiermee in aanraking komen, als voor mensen die in hun beroep met deze onderwerpen te maken krijgen. We verzorgen begeleiding in de laatste fase van het leven, en rouwbegeleiding voor nabestaanden. Ook hebben wij ervaring in en kennis van het samenstellen en begeleiden van ceremonies bij afscheid en sterven; gebaseerd op natuurlijke principes. Ceremonies kunnen samengesteld worden in overleg en volgens de wens van de stervende, geliefden en familieleden.

Contactgegevens Olga Lemmen en Josina van Schaik zijn in Nederland actief in het Robijnen Hart. Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact opnemen via: robijnenhart@template.nl Olga of Josina zullen dan telefonisch contact met u opnemen. Uiteraard is het dan ook mogelijk om uw wensen en behoeften kenbaar te maken zodat een passende vorm voor de ondersteuning gevonden kan worden. Ook kunt u met ons overleggen over op maat gesneden specifieke cursussen en trainingen ten behoeve van professionals en vrijwilligers. ‘Studiebijeenkomst over de functie van de zeven spectrum kleuren, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, en zilver en goud in relatie tot het proces van slaap.’