De Template Stichting faciliteert

De elektromagnetische kant van de natuur

VOORAANKONDIGING

Op dinsdag 17 november 2020 van 20:00 tot 22:00 uur faciliteert de Template Stichting een zoom-event met Sander en Anne-Marie Funneman over de elektromagnetische kant van de natuur. De avond opent een nog onderbelichte kant van het ecosysteem. Het belooft een veelzijdig event met inspirerende informatie en filmclips te worden!

In de afgelopen 30 jaar hebben Sander en Anne-Marie gewerkt aan het onderzoeksproject Elektrisch Ecosysteem waaruit een prachtig boek is voortgekomen met dezelfde titel (zie www.elektrisch-ecosysteem.nl). De natuur blijkt niet alleen een fysiek-chemische kant te hebben, maar ook een elektromagnetische kant waarin kolibries en bijen zichzelf opladen als batterijen en planten contact maken met het aardmagnetisch veld.

Welke elektrische uitwisselingen vinden er in de natuur plaats,

bijvoorbeeld in een bos, in een school vissen,

tussen een roofdier en zijn prooi,

tussen insecten onderling?

Wanneer je de snel toenemende kunstmatige straling in de context plaatst van allerlei natuurlijke stralingsbronnen dan levert dat zowel bezorgdheid als fascinatie op. Alles in de natuur – van bacteriën tot insecten en van vissen tot vogels – werkt door middel van elektriciteit en magnetisme en dat geeft aanleiding tot hoopvolle onderzoeksmogelijkheden, zoals genezing met specifieke natuurlijke frequenties en landbouwmethodes zonder bestrijdingsmiddelen. De elektrische kant van het ecosysteem blijkt al het leven van mensen, dieren en planten te verbinden met energieën uit de ruimte. Ook dat zal deze avond ter sprake komen.

Aanmelding kan vooraf via e-mail: events@template.nl  of via het aanmeldingsformulier.

We vragen voor deelname een gift met een richtbedrag van € 12,50.  

Hierbij tref je ook een flyer aan waarmee dit event bij vrienden, familie, collega’s of buren onder de aandacht gebracht kan worden.

Met hartelijke groeten,

Odette de Neeling en Mariëtte de Jong

Namens de Template Stichting

 

Zie hier de flyer van het event:  Flyer Elektrisch Ecosysteem 17 november 2020

Hier is deze aankondiging ook als PDF om naar iemand te kunnen sturen: Vooraankondiging elektrisch ecosysteem 17 november 2020