ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

 

 

Woonproject Buurtschap in wording

Collectieve Nieuwjaarsbijeenkomst

1 januari

 

Thema:

De zoektocht naar een nieuw onderkomen

Welke principes zijn er te vinden bij het   zoeken naar een nieuw gebouw voor de toekomst? Hoe om te gaan met je persoonlijke kleuring daarin?

5 januari

 

 

 

 

 

Thema:

Het pentagram

Door middel van bewegen kennis maken met de verschillende  energieën van het pentagramsysteem.

13 januari

 

 

 

 

 

Thema:

De 5 energiecentra

Wat gebeurt er als deze centra niet in balans zijn en elkaars energie gaan gebruiken?

20 januari

 

 

 

 

 

Forum:

Een nieuw onderkomen

 

Het delen van de recente ontwikkelingen op dit gebied en het kijken naar volgende stappen.

27 januari

 

 

 

 

 

Thema:

‘Getting the point’

Een zoektocht naar de belangrijkste principes van het leven als mens op deze planeet.

3 februari

 

 

 

 

 

Woonproject Buurtschap in wording

Collectieve bijeenkomst

11februari

 

 

 

 

 

Thema:

De kunst van verhalen vertellen

Via het vertellen van een verhaal kunnen belangrijke ervaringen, noties en essenties een weg vinden.

24 februari

 

Thema:

De invloed van een ecologie

Hoe kan het nieuwe gebouw een zo goed mogelijk huis worden voor wat we proberen te faciliteren?

26 februari

 

Thema:

De innerlijke driehoek

In ieder mens vinden bewuste, half bewuste en onbewust processen plaats. Hoe is persoonlijke ontwikkeling daaraan gerelateerd?

3 maart

 

 

 

 

 

 

Thema:

“Clean, tidy and clean”

 

Over verschillende aspecten van ‘schoon

zijn’ in jezelf, in hoe je over jezelf of over anderen denkt, in hoe je dingen in jezelf opruimt…

 

11 maart

 

 

 

 

 

Het nieuwe gebouw

Begin van de werkzaamheden in het nieuwe onderkomen in Zoeterwoude

17 en 18

maart

 

 

 

 

 

Verhuizing

Verhuizing van Rijnsaterwoude naar Zoeterwoude

14 en 15

april

 

 

 

 

 

“The Living Theatre”

in Hazerswoude -Rijndijk

A workshop into various facets of Emin Theatre, finding the alignments, ways and practical applications to be better in respons to the incoming future

21 en 22

april

 

 

 

 

 

Thema:

Persoonlijke

ontwikkeling

Wat is de propositie van mens zijn?

Hoe kan je momenten in de dag creëren waarin je ruimte maakt voor het ‘onbekende zelf’  en met ‘iets nieuws’ te zijn, zodat je niet steeds de gefixeerde paden bewandelt?

12 mei

 

 

 

 

 

Woonproject Buurtschap in wording

Fieldtrip CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) Houten

19 mei

 

 

 

 

 

Proces rond de keukentafel

Het stellen van vragen gebruiken om meer in contact te komen met wat jouw leven beweegt.

26 mei

 

 

 

 

 

Theater lab sessie

Een levend onderzoek naar het onbekende van deze nieuwe tijd.

3 juni

 

 

 

 

 

Thema:

Het vinden van ‘jezelf’

Ieder mens is uniek, er is niemand op deze planeet zoals jij. Hoe kan je die unieke zelf vinden en leven geven?

15 juni

 

 

 

 

 

 

 

Thema:

De mens en de

elektromagnetische werelden

 

 

Een onderzoek in het gebied van ‘neutrale ecologieën’

 

 

30 juni

 

 

 

 

 

Theater lab sessie

Tweede sessie, in voorbereiding tot  beter in respons kunnen zijn naar de ongeziene wereld signalen vanuit de toekomst.

8 juli

 

 

 

 

 

Thema:

De Geest (spirit) en de Ziel

Twee van de vele levens die in ieder  mens huizen. Hoe kom je dichter bij de betekenis en registratie ervan?

En wat hebben ze nodig?

21 juli

 

 

 

 

 

Thema:

Het ‘Elektrische zelf’  en het ‘Magnetische zelf’

Twee schijnbaar tegengestelde levens in jezelf, met verschillende rollen.

Hoe zijn ze in al hun expressies te herkennen en wat is de functie ervan in relatie tot groei?

16 augustus

 

 

 

 

 

Zangbijeenkomst

Voor hen die van zingen houden; er is zoveel om te zingen en te bezingen, om zovele redenen….

25 augustus

 

 

 

 

 

Workshop:

The importance of language

 

An experimental workshop into language as a connective medium.

The kind of language one uses and where it is coming from in oneself will influence its effectiveness.

2 september

 

 

 

 

 

Woonproject Buurtschap in wording

Fieldtrip naar Gelderland

15september

 

 

 

 

 

Thema:

“Being the best one can be”

 

 

Een mens identificeert zich vaak met zijn of haar ervaringen, maar dezen zijn deel van wat geweest is en zeggen niets over wat je als mens in de toekomst kunt worden.

23 september

 

 

 

 

 

Introductiemiddag:

The Unseen Worlds of Human Evolution

How do I progress from where I am, to perceive and discover more of what is possible for a human at this time?

29 september

 

 

 

 

 

Thema:

Een groene ecologie

Vanuit de wil om met zorg om te gaan met onze leefomgeving kijken we naar het creëren van een nieuwe groene ecologie rond het ontmoetingsgebouw.

19 oktober

 

 

 

 

 

‘The Living Theatre’

A weekend exploration into electrobics, eminent theatre and exploring practical ways of living in these new times.

20-21oktober

 

 

 

 

 

Thema:

Conjoinment and mind/body co-ordination

Het proberen te voelen van verschillende levens in je en hoe je daar verbinding mee kunt maken, als een conductief geheel.

10 november

 

 

 

 

 

Thema :

menselijkheid

Een zoeken naar wat menselijkheid zou kunnen betekenen binnen het grotere geheel. 

10 november

 

 

 

 

 

Thema:

Taal en Expressie

Een nieuwe kijk op taal.

Hoe zijn de letters ontstaan?

Waarom zijn er klinkers en mede-klinkers? In hoeverre is de kernbetekenis van een woord nog voelbaar?

25 november

 

 

 

 

 

Electrosmog detection clinic

Becoming conscious of the increasing electrosmog that is all around us, and what that might mean for the connective abilities of a human life.

1 december

 

 

 

 

 

Thema:

Familiariteit

Hoe kun je waarde voor dingen die er altijd zijn, levend houden in jezelf?

8 december

 

 

 

 

 

Zang/researchontmoeting

Met vragen als:

Waar worden verschillende tonen in ons geregistreerd en wat is het effect op de ecologie?

Hoort het linkeroor anders dan het rechter?

15 december

 

 

 

 

 

Thema:

Kleuren en barcodes

Onderzoek naar de invloed van kleuren en kleurencombinaties.

Zijn er bv. combinaties die helpen helder te redeneren? Of die kinderen ondersteunen bij het concentreren?

16 december

 

 

 

 

 

‘A Gathering of Values’

Aan het einde van dit jaar waarde geven aan verschillende aspecten van het leven, door ze bijeen te brengen via het vertellen van verhalen.

21 december

 

 

 

 

 

 

*Dit verslag is een gedeeltelijke weergave van de activiteiten die door deelnemers van de Template Stichting zijn ondernomen