Activiteitenverslag Template Stichting 2016*

 

Onderwerp

Beschrijving

Wanneer

 

 

 

Thema: Bewust “stilstaan”

Een moment van afstemming op de eerste dag van het nieuwe jaar, met de vraag: waar stem je je als mens op af? En welk leven in je kiest daarin?

 

1 januari

 

 

 

“Alter your stride and meet the stranger”

Als je uit je gebruikelijke patronen stapt kun je iemand anders tegenkomen, dan wie je dacht dat je was. De mens als onontdekt continent…

16 januari

 

 

 

Forum: een aanzet tot het vinden

van nieuwe wegen voorwaarts

Een nieuw gebouw biedt nieuwe kansen, zoals onszelf opnieuw de vraag stellen hoe we wat we doen vorm kunnen geven, zodat we een andere helderheid kunnen vinden in deze complexe wereld.

31 januari

 

 

 

Thema: de invloed van kleuren in een ecologie

Als je wat je doet belangrijk vindt, welke ecologie heeft dat nodig?

Een onderzoek naar welke kleuren  er op de muren willen gaan komen, zodat het proces dat er plaats gaat vinden ondersteund kan worden.

6 februari

 

 

 

Electrobics exploratie

De eerste van een serie van 3:

Onderzoek binnen het Electrobics domein, waarin een schat aan technologieën en gereedschappen om het elektrische domein waar een mens in leeft, de aura, schoon en  intact te houden, zodat het in ondersteuning kan zijn naar wie en wat erin huist.

19 februari

 

 

 

Forum:

“Het bijeen brengen van verschillende puzzelstukjes”

Ieder mens kan een stukje van de puzzel zien. Wat is het plaatje dat zich laat zien als deze stukjes bij elkaar gebracht worden, b.v. over wat er in de wereld gebeurt? Of over wat er op dit moment in de mens gebeurt?

4 maart

 

 

 

‘In stil beraad’

Te midden van alle tragiek in deze week, een proces van bezinning over wat menszijn betekenis kan geven en wat daaraan belangrijk en waardevol is.

23 maart

 

 

 

Electrobics exploratie:

De mens in context

Welke sensitiviteit kan er geactiveerd worden als een mens niet vol is van zichzelf? Waar kunnen we dan toegang toe geven?

1 april, 8 april en 15 april

 

 

 

Forum:

Waar zoek je je drijfveren?

Wat is je focus?

Hoe kun je als mens de motivatie voor de dingen die je doet of denkt in jezelf vinden, in je innerlijke wereld, en daardoor minder geleid worden door externe verwachtingen of opinies?

2 april

 

 

 

Kennismakingsmiddag voor buurtbewoners

Een uitnodiging voor de dorpsbewoners van Rijnsaterwoude e.o. om in onze nieuwe behuizing kennis te komen maken, met een rondleiding door het gebouw en de mogelijkheid om bij een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan.

9 april

 

 

 

Thema:

Het astrale licht

De atmosfeer rond de planeet en alles wat erin opgeslagen is, is op een ongeziene manier van invloed. Als je je eigen keuzes wilt gaan maken wordt het belangrijk hier meer inzicht in te krijgen

 

16 april

 

 

 

Thema:

Hoe om te gaan met emoties?

Wat zijn hogere en wat zijn lagere emoties?

Zijn de emoties die je hebt van jezelf of van anderen?

Waar besteed je de emotionele energie aan?

26 april

 

 

 

Forum:

Living throughout

Hoe kan de kern van waar je leven om draait doorwerken in de vele lagen van je leven, zodat alles met elkaar in verbinding blijft?

1 mei

 

 

 

Uitnodiging voor een Gelegenheidskoor

Een muzikaal experiment:

in de invloed van de atmosfeer van de dag het samen zingen van een lied, dat ontstaan is vanuit de wens verbonden te zijn met de grotere context van het leven.

8 mei

 

 

 

Thema:

Communicatie met ons fysieke lichaam

Via onderzoek en meditatie tijd spenderen met een aantal van onze organen in bewustwording van de trouwe service die ze het hele leven bieden, zoals de nieren, het hart, etc.

11 mei

 

 

 

Forum:

De omkering

Het zoeken naar wegen om meer van binnenuit te leven en minder geleid te worden door de buitenwereld.

15 mei

 

 

 

Thema:

The human deal enquiries

In de bewustwording van het feit dat we een lichaam hebben gekregen,

een tijd om in te leven en een plek om op te zijn, is dat ergens voor?

Is er een ongeschreven overeenkomst?

17 mei, 20 mei

 

 

 

Thema:

De 5 energiecentra van de mens

Kennismaken met de 5 energiecentra, ieder met hun eigen frequentie, karakter en expressie in het dagelijks leven.

 

5 juni

 

 

 

Zangexploratie

Een uitnodiging om de uniekheid van de essentie van Nederland te onderzoeken via het op muziek zetten en zingen van korte teksten, naar het Nederlands vertaald.

8 juni

 

 

 

‘The living theatre’

Theater speelt zich niet alleen af op toneel, maar in hoe we zijn met het leven om ons heen, in communicatie, in gevoel, in hoe we ons bewegen en in hoe we eraan deelnemen.

11 juni

 

 

 

Electrobics exploratie

Het ervaren van verschillende soorten energie tijdens specifieke vormen van bewegen, zoals een blauwe beweging, een groene dans, of een rode formatie.

18 juni

 

 

 

Thema:

de magie van de aura

Wat is een aura, wat zouden de redenen kunnen zijn waarom we als mens een aura hebben, en hoe kunnen we een aura waarnemen?

2 juli

 

 

 

Thema:

Astrologie

De invloed van de sterrenformaties op het leven op deze planeet.

Hoe kun je deze verbondenheid detecteren?

5 juli

 

 

 

Forum:

A Gathering of Values

Het bewust stilstaan bij wat van waarde is in je leven en wat je belangrijk vindt, en het daardoor bekrachtigen.

16 juli

 

 

 

Forum:

De natuur van gevoelens

An afternoon tea, whilst puzzling and detecting and groundworking a mysterious chart: `The nature of feelings`.

31 juli

 

 

 

Thema:

Magic, Mystery and Money

Als je leven op een spirituele ontwikkelingsreis is, zijn er in alle lagen van het leven dingen aan te gaan, bv. hoe denk je over geld? Wat zijn je principes t.a.v. financiën?

6 augustus

 

 

 

Open avond

 

Manieren en wegen om dicht bij jezelf te blijven.

13 augustus

Proces rond religie te Welhoven, Vledderveen

Wat betekent religie voor je in deze tijd?

Waar laat het zich zien in je dagelijkse leven?

19-21 augustus

 

 

 

Forum:

Tijd spenderen in Context

De context van waaruit je kijkt is vaak bepalend voor wat je ziet en welke waarde en betekenis eraan verbonden wordt.

28 augustus

 

 

 

`The Living Theatre`

Essence Electrobics continuum.

In contact komen met onze systemen, de ecologie die we in en buiten onszelf creëren, in het bewegende theater dat leven is.

17 en 25 september

 

 

 

Thema:

De essentie van Nederland

Een onderzoek naar de radiatie vanuit verschillende plaatsen op de planeet en hoe die uitwerking heeft op de mensen die er ‘geworteld’ zijn.

25 september

 

 

 

Thema:

De kunst van detectie

Hoe kun je open blijven onderzoeken en daardoor wat dichter bij de kern van dingen proberen te komen?

9 oktober

 

 

 

Thema:

Wat is de mens?

Hoe kunnen we iets meer gaan begrijpen en voelen wat de propositie van mens-zijn  is, met alles wat het menselijk ontwerp ter beschikking heeft?

5 november

 

 

 

Forum:

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe ‘persoonlijk’ is persoonlijke ontwikkeling? Hoe te denken over het nut ervan in het grotere, niet persoonlijke geheel?

15 november

 

 

 

Thema:

De kunst van ‘groundwork’

Tellen, observeren, anagrammen maken, registreren, kleuren voelen, het nummer van de dag berekenen, de astrologische invloed opzoeken, symbolen bekijken, etc. , oftewel  je systemen proberen te gebruiken op zoek naar onverwachte paden en doorkijkjes…..

3 december

 

 

 

Thema:

‘General Habitual Living, Initiative and New Knowledge’

Hoe kun je als mens werkelijk veranderen?

 

19 december

 

 

 

Forum:

‘The First Settlement’

Ben je in de basis tevreden over hoe je je leven leeft, met de onvolkomenheden die er altijd zullen zijn?

Vanuit deze plek van innerlijke rust is beweging mogelijk.

24 december

*Dit verslag is een gedeeltelijke weergave van de activiteiten door deelnemers aan de Template Stichting ondernomen