Template Support Stichting (TSS)

 

Doel

De Template Support Stichting heeft ten doel het werk van de Template Stichting te ondersteunen. Zij doet dit door ten bate van de Template Stichting financiële middelen te verzamelen, deze volgens goed koopmansgebruik te beheren, en deze op schriftelijke aanvraag van voornoemde stichting te verschaffen voor activiteiten en objecten van de stichting die vallen binnen de doelstelling van deze stichting, zulks in de meest ruime zin van het woord. (Artikel 2 uit de statuten, 19 juni 2001)

 

Activiteiten

In 2001 heeft de Template Support Stichting ten behoeve van activiteiten door deelnemers van de Template Stichting een gebouw aangekocht in Alteveer (Groningen). Daar hebben gedurende 12 jaar bouw- en renovatiewerkzaamheden, seminars, cursussen en vergaderingen plaats gevonden.

In juli 2013 is dit pand en de grond erom heen verkocht.

Bestuur

De TSS heeft drie bestuursleden te weten J.A.M. Wentzel - van Gurp (voorzitter), T.M. Kreeft – Klein Ikink (secretaris) en N. Stoop (penningmeester), allen onbezoldigd. Activiteiten worden uitgevoerd door onbezoldigde personen/vrijwilligers.

 

Fiscaal nummer Template Support Stichting: 8100.18.937.B.01

 

<LINK naar Jaarverslag 2012>

<LINK naar Jaarverslag 2013>

<LINK naar Jaarverslag 2014>

<LINK naar Jaarverslag 2015>

<LINK naar Jaarverslag 2016>