De Template Support Stichting heeft ten doel het werk van de Template Stichting te ondersteunen. Zij doet dit door ten bate van de Template Stichting financiƫle middelen te verzamelen, deze volgens goed koopmansgebruik te beheren, en deze op schriftelijke aanvraag van voornoemde stichting te verschaffen voor activiteiten en objecten van de stichting die vallen binnen de doelstelling van deze stichting, zulks in de meest ruime zin van het woord. (Artikel 2 uit de statuten, 19 juni 2001)