Wat is het robijnen hart?


‘De komst van een nieuwe geboorte wordt voorbereid, met zorg omringd en gevierd als een speciale en ontzagwekkende unieke gebeurtenis. Wij geloven dat het onvermijdelijke vertrek van een mens op weg naar de volgende fase evenzeer voorbereid, begeleid en met alle toewijding en zorg geëerd mag worden.
In wat voor toestand wij ons als mens ook bevinden, een stervende verdient het om begrip en ruimte te krijgen, met alle waardigheid, menselijkheid en respect die daarbij horen. Als het tijdstip van sterven naderbij komt is er vaak een diepgaande behoefte en noodzaak om te voelen en te weten dat het leven de moeite waard is geweest. Wij ondersteunen en begeleiden de stervende, geliefden en familieleden. Daarbij werken we toe naar een zo natuurlijk, acceptabel  en rustgevend overgangsproces als mogelijk is.’


Het robijnen hart is een inspirerend onderzoeksgebied gericht op de kernaspecten van het leven in de context van verlies in ieder essentieel onderdeel van het leven, en met name op uiteindelijk het verlies van het fysieke leven dat uitmondt in het sterven. Als counselors, trainers, verzorgers, mantelzorgers en vrijwilligers verdiepen we ons in de omgang met (terminale) ziektes, ingrijpend verlies, rouw en het stervensproces. We helpen anderen om de moeilijkheden te overbruggen die gepaard gaan met het naderen van de dood en het vinden van acceptatie en versterking. Naast het uitdragen van de toepasbare kennis aan anderen, is dit werk tevens een onderzoeksgebied waarin we onze eigen ervaringen en leermomenten blijven verfijnen en ontwikkelen.

 

alt

‘studiebijeenkomst waarin de relatie wordt gelegd tussen het moment van de conceptie en de mogelijkheid van een voortzetting van het leven na dit leven, waarvan reïncarnatie er een is’.

 

Lees meer: Het robijnen hart